Privacyverklaring

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens, zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Deze privacyverklaring kan wijzigen. We raden u dan ook aan deze verklaring regelmatig te lezen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Wij verwerken persoonsgegevens steeds en uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Privacy

Beauty Skin Arts respecteert de privacy van alle websitebezoekers. De gegevens die u eventueel op deze website achterlaat worden dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken, informatie aanvragen en/of bestellingen plaatsen. Gegevensuitwisseling op de website is bovendien versleuteld met een SSL-certificaat.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, bijvoorbeeld voor boekhouddoeleinden.

Indien u via de website informatie of een offerte aanvraagt, vragen wij naar uw naam en enkele aanvullende gegevens zoals uw e-mailadres. Indien u een bestelling plaatst, registreren wij daarnaast ook eventueel uw telefoonnummer en bijkomende adresgegevens indien het facturatieadres en leveradres verschillend zijn.
Wij verzamelen enkel die gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de gevraagde diensten. Verkregen gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Vacatures en solliciteren

Indien u zoekt naar of solliciteert op vacatures of een open sollicitatie verzendt, verstrekt u op eigen initiatief persoonlijke gegevens. Deze slaan wij op in een beveiligde omgeving en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep binnen onze organisatie. Uw gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt.

Cookiebeleid

Er wordt gebruikgemaakt van cookies om de door u gezochte informatie veilig te kunnen aanbieden en de website technisch goed te laten functioneren. Cookies worden niet gebruikt voor het doen van ongevraagde aanbiedingen.

IP-adres en domeinnaam

Voor beveiliging en optimalisering van de website registreren wij ook uw IP-adres en domeinnaam. Wij bekijken ook met welke type browser u onze website benadert. Dit doen wij om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van u als bezoeker om te voorkomen dat onze website niet goed leesbaar is. Deze informatie is eigendom van Beauty Skin Arts. Deze informatie wordt in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden (bv. sociale media). Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de bijbehorende privacyverklaring. Hierin staat meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Recht op inzage, correctie en/of verwijdering van uw gegevens

Recht op inzage, correctie en/of verwijdering van uw gegevens
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. U kan ons steeds contacteren om deze op te vragen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om uzelf te identificeren, bijvoorbeeld door middel van een kopie van uw identiteitskaart. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, moet u een kopie van de cookie in kwestie meesturen. U vindt deze terug in de instellingen van uw browser.

Behoudens gegevens die wij moeten bewaren om wettelijke of juridische redenen hebt u op elk moment het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd. Het volstaat daarvoor om ons te contacteren via telefoon, e-mail of het contactformulier op onze website.

U hebt ook het recht om kosteloos te vragen dat uw persoonsgegevens niet gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Eveneens beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger Privacycommissie) – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.